İthalat Nasıl Yapılır

İTHALAT NASIL YAPILIR?

İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satın alınacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır, kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için)
Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için)
Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için)
Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için)
Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde)
Yetkililerin kimlik sureti

Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ithalatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde vergilerinin ödenmesi ve diğer işlemler de (gerekli izinlerin alınması, ardiye ücretinin ödenmesi, vb.) gerçekleştirilir.