danismanlik

 • İthalat- İhracat-Transit-Antrepo-Geçici İthalat işlemleri
 • Serbest Bölge işlemleri
 • Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müsterilere eş zamanlı sirküler etmek
 • Kambiyo, dis ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak
 • Gümrük mevzuatı ve kanunların takibi, zamanında müşteriye iletilmesi
 • Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 • Ithalat, Ihracat, Transit, ve Mali(Vergisel) konuları kapsayan anahtar teslimi projeler hazırlamak ve uygulamalarını denetlemek
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri projelerini hazırlamak, belge çıkartmak, revize etmek ve sonlandırmak
 • Ithalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi, Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi vb. çıkartılması
 • Kontrol belgesi ,DIIB,Yatırım Teşvik, İşçi sağliği vb. belgelerin çıkarılması ve takibi
 • Genel ve Özel antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danismanlık
 • Serbest Bölge’de şirket kurulus ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri