26.08.2015

26 Ağustos 2015 Tarihli ve 29457 Sayılı Resmî Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8022       Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar

2015/8025       İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İTÜ Ayazağa Arı Teknokent-1)’nin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2015/8026       Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2015/8027       380 kV Erzin DGKÇS-Kozan TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/8042       İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—    Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Rahmi ER’in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2015/52)

 

ATAMA KARARLARI

2015/8012       Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar

—    Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Millî Eğitim, Millî Savunma ve Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2015/8024       Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

—    Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—    Melikşah Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—    TS EN ISO 4033 Altıköşe Kalın Somunlar (Stil 2) – Mamul Kalitesi A ve B (ISO 4033:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2015/8)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/93)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/94)

—    İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/95)

—    Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

—    Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)

—    Dezenfeksiyon Teknik Tebliği

 

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri