28.08.2015

28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—  Hükümlü Ömer DEMİRKİRİŞCİ’nin Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2015/53)

 

ATAMA KARARLARI

2015/8044   Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine; Aday Tespit Kurulunca Seçilenler Arasından Belirlenen ve Ekli (1) Sayılı Listede Adları ve Görevleri Belirtilen Altı Kişinin Atanması ve Aynı Listede Adları ve Görevleri Belirtilen Altı Kişi ile İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Arasından Belirlenen ve Ekli (2) Sayılı Listede Adları ve Görevleri Belirtilen Dört Kişinin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

2015/8069   Şeker Kurulu Üyeliğine Taner TAŞPINAR’ın Atanması Hakkında Karar

—   Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

—  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği

—  Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

—  Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği

—  Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  30 Ağustos Zafer Bayramı ile İlgili 2015/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37)

—  Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2015/38)

 

 

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız