Genelgeler

Birim Genelge No Genelge Adı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/13 TRT Bandrolleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/12 Finansal Kiralama Kapsamı İthalat
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/11 TRT Banrdolleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/10 Diplomatik Muafiyetler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/9 2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/8 Dahilde İşleme İzin Belgesinde Ayniyet Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/7 İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/6 2012/21 Sayılı Genelge Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/5 Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/4 Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/3 A.TR ve Menşe Belgelerinin Satış Bedelleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/2 Mülkiyetin kamuya geçirilmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2015/1 Antrepo Teminat Sistemi
EK-1
EK-2
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/34 3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/33 Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/32 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
EK-1 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/31 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
EK-1 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/30 Antrepolarda Yapılacak İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/29 Liman Ücretleri Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/28 2013/38 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/27 2014/19 Sayılı Genelge Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/26 İdari İtirazların Cevaplandırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/25 2013/28 Sayılı Genelge Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/24 Alüminyumdan Yaprak ve Şeritler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/23 Denizyolunda Varış Bildirimi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/22 Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/21 Gümrük Kanununun 235/5 maddesinin uygulanmasında karşılaşılan farklılıklar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/20 Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan
EK-1 Gemi Teslim Belgesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/19 Tamir Amacıyla Geçici İhraç Edilen Eşyanın Yurda Girişinde Vergilendirilmesi hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/18 Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/17 Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya
EK-1 Muaf Havacılık Eşya Listesi
EK-2 Hava Taşıtları ve Motorları GTİP Listesi
EK-3 Muaf Denizcilik Eşya Listesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/16 Test ve Deneme Amacıyla Getirilen Eşyanın Geçici İthalatı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/15 YGM Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/14 Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Fatura Kullanımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/13 Özet Beyan Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/12 ÖTV
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/11 İstisnai Kıymet Sözleşmelerinde Damga Vergisi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/10 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/9 KKDF-Takas
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/8 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
EK-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/7 Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşya
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/6 Düktil Demir ve Kapitoneli Mensucat Sınıflandırma
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/5 Akaryakıt Tahliyesinde Boru Hattının Ortak Kullanımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/4 Nihai Kullanım
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/3 Sektörel Destekleme Faaliyetleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/2 Gümrük Kanunu Md.235/3
EK- Gümrük Kanunu Md.235/3
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/1 Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/56 Demiryolu İle Yurda Gelen Boş Vagonların Geçici İthalat İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/55 Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/54 Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/53 Antrepolarda Teminat İşlemi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/52 İhtisas Gümrüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/51 İzopropil Alkolün Sınıflandırılması Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/50 Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/49 Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/48 Diplomatik Muafiyetler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/47 Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/46 Dahilde İşleme İzinlerinde Ayniyet Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/45 KKDF – Takas İşlemleri (2013/21 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır)
EK-Takas Takip Formu
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/44 DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/43 Dahilde İşleme İzni Kapsamında Etiket İthali
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/42 6455 Sayılı Kanun
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/41 6455 Sayılı Kanun
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/40 2002/41-2005/19 Sayılı Genelgeler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/39 6455 Sayılı Kanunun Uygulanması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/38 İdari Yaptırımlar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/37 Sağlık Kurulu Raporları ve Adli Sicil Kayıtları hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/36 İhrakiye-Kumanya Teslimleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/35 İhracatta Fatura Kullanımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2014/34 Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/33 Geri Gelen Eşya
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/32 Yürülükten Kaldırılan Genelgeler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2013/15 Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Aynıyet Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/41 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/40 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/39 Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/38 Şahit Numune Saklama Süresi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/37 Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci Maddesinin Uygulanması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/36 Kabahatler Kanunu/Para Cezaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/35 İthalat Tebliğleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/34 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/33 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/32 Numune Alma Kılavuzu
Ek Klavuz
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/31 DİİB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/30 İhracatta Kıymet Araştırması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/29 Gümrük Kıymeti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/28 2011/13 sayılı Genelge Hk
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/27 Dâhilde İşleme İzni Sözlü Beyan
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/26 Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/25 Ek Vergi Tahakkukları ve Cezalar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/24 Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden ve Taşların İthali
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/23 Gümrük Kanunu Madde 241/3(h) ve 4(h)
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/22 Gümrük Müşavirinin Vefatından Sonra Beyanname Tescili
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/21 Gümrük Kıymetinin Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/20 Gümrük Yönetmeliğinin EK-62’si
Ek-1 Eşya Sınıfları ve Tehlikeli Eşya Listesi
Ek-2 Korunmaları Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/19 Buharlı Temizleyiciler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/18 Yurtdışı Tebligat
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/17 Sınıflandırma
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/16 TV Modülleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/15 Transfer Yolcu Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/14 Sigara Transiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/13 AN9 Tespit İşlemi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/12 Geçici İthalat Rejiminde Ayniyet Tespiti 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/11 ATA Karnesi ve Kısmi Muhafiyet
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/10 Kullanılmış Ev Eşyası İthali
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/9 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/8 Bilgi Talebi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/7 Sınıflandırma
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/6 TV-Monitör-Kamera
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/5 Diplomatik İndirim
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/4 Transit Rejimi İle İlgili İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/3 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/2 Özet Beyan Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2012/1 Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/49 İhracatta Kıymet Araştırması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/48 Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/47 Antrepodaki Eşyanın İncelenmesi ve Eşyadan Numune Alınması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/46 Komple Tesis veya Set Halindeki Eşyanın Partiler Halinde İthali
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/45 Müeyyideli Kapalı Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nde 4051 Rejim Kodu İle Beyanname Tescili
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/44 Dahilde İşleme Rejimi-Muhtelif Konular
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/43 İthaline İzin Verilmeyen Eşyanın Serbest Bölgelere Transiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/42 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi
EK-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Rehberi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/40 Set Halindeki Eşya
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/39 Posta-Yolcu İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/36 Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/34 2009/58 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/33 Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/31 Taşıma Araçlarının Geçici İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/28 Canlı Hayvan İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/26 ATA Karnesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/21 85.23 Tarife Pozisyonu
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/20 DİİB/Dİİ’de Müeyyide Takibatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/19 Yurtdışına Gönderilecek İnsani Yardım Malzemeleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/18 Özel İskeleler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/17 Radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/16 K.K.D.F.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/15 2011/3 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/14 Gümrük İdarelerinde İş Takibi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/13 A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Belgelerine İlişkin Yapılacak İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/9 Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/8 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Müeyyide Takibatlarında 6183’e Göre Yapılacak İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/4 Mısır Çerezi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/2 Damga Vergisi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/55 DİR BİLGE Uygulamaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/53 Gümrük Mühürleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/50 Gümrük Yönetmeliği 201 inci Maddenin Uygulanması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/49 Beyannamenin 31 No’lu Alanı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/47 Muayene Eldivenlerinin Sınıflandırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/45 Yolluklar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/42 Ayakkabı Kamara Çeliği
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/41 Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/35 Fazla Çalışma Ücreti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/34 Finansman Anlaşmaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/32 Çeşitli Genelgelerde Tadilat ve Beş Adet Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/31 BİLGE Sisteminde Eşyanın tarifedeki tanımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/30 Petrol ürünlerinin ISO Tanklar İçerisinde Depolandığı Akaryakıt Antrepolarının Açılışına İlişkin Düzenleme
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/27 BİLGE Sistemi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/24 Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi
(2014/33 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/22 Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/21 GSM Depodan Esya Sevki
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/17 Dahilde işleme rejimi (Gümrük Kanunu 234 üncü Madde Uygulaması)
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/16 ÖTV
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/15 Geçici Plakalı Ticari Araçların Transiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/12 İsmi Değişen Gümrük İdareleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/10 Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/7 Gümrük Antrepolarının Açılması, İşletilmesi ve Karşılan Çeşitli Sorunlar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/6 Dahilde İşleme İzni İle İlgili Uygulamalar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/5 Gümrük Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere ve Yeni Gümrük Yönetmeliğine Uygun Olmayan Genelgelerde Yapılan Değişiklikler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/2 Garanti Belgesi ve Bedelsiz İthalat Uygulamaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2010/1 BİLGE Sistemi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/124 Mobil Uydu Sistemleri ve Amatör Telsiz Cihazlarının Geçici İthal İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/123 DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/122 Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesinin Geçici İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/121 Geçici ithalata İlişkin 2005/11 ve 2009/81 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/118 Geçici İthalatta Ek Süre Taleplerinin Değerlendirilmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/117 Üretim Araçları ve Parçalarının Geçici İthalatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/115 2009/85 Sayılı İhtisas Gümrüğü Genelgesinde Değişiklik
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/114 Geçici İthalatta Ayniyat Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/113 Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/112 Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi (Non Manipulation Certificate-NMC)
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/111 Telafi Edici Vergi Ödemesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/108 DİR İndirimli Teminat Mektubu
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/107 Tarife Pozisyonu-Zeytin Hasat Makinası
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/105 Mağazalardan Yerli Ürün İhracı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/104 Yürürlükten Kalkan Genelgeler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/103 Yolcu İşlemleri – 14/5/2009 tarihli ve 2009/60 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/102 Gümrük Kanununun 27/1-d Maddesinin uygulanması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/99 Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/97 Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/93 Geçici İhracatta Süre Uzatımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/92 Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/91 Ahıska Türkleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/90 Antrepo Beyannamesine Fatura Eklenmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/84 Sınır Ticareti Kapsamında Yapılacak Olan İthalat ve İhracat İşlemlerinin BİLGE Sistemi Üzerinde Gerçekleştirilmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/83 Teslim Şekli
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/79 Gümrük Yönetmeliğinin 48 inci Maddesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/73 Sinema ve Televizyon Filmlerinin Kıymeti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/71 Dahilde İşleme İzninin Kapatılmasında Kıymet Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/70 Geçici İhraç Edilen Eşyaya İlişkin Olarak BİLGE Sisteminde Yapılacak İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/69 Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/67 Sınıflandırma
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/64 Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/59 Serbest Bölgeden Yapılan İthalat
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/56 Gümrük Yönetmeliği 285/a ve 311/13 üncü Madde Uygulamaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/55 Her Nev’i Petrol Ürünü Depolanan Genel Veya Özel Antrepolar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/49 Dış Ticaret İstatistiklerinin Analizi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/44 Alt Konişmento
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/40 BİLGE Sisteminde Yapılacak Bazı İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/39 2001/29 sayılı Genelge’nin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/38 2001/32 sayılı Genelge’nin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/37 DİR Uygulamaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/36 Standart Depo
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/35 Yolcu İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/33 BİLGE-Geçici İthalat Rejimi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/32 Demuraj Giderleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/31 Hibe İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/29 ATA Karnesi İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/24 Bal İhracatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/21 Etnografik Nitelikli Eşya İhracatı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/19 İhracatta Gümrük Kanununun 56 ve 57 nci Maddelerinin Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/17 Gümrük Beyannamesinin 31 No.lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin Yapılmasını Kolaylaştıracak Şekilde Doldurulması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/12 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/11 Finansman Anlaşmaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/9 Kısmi Muafiyet Kapsamı Geçici İthal Eşyasının Kısmi Vergi Tahakkukunda Kıymetin Belirlenmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/7 Dahilde İşleme İzninde Süre
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/5 İcraen Satılan Eşyanın Kıymeti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2009/4 Genelgeler-Tasarruflu Yazılar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/26 DİİB Beyanname Suret Talebi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/24 Navlun Giderleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/21 İthalatta KDV Matrahı Noksanlıklarında Uygulanacak Cezalar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/16 Vergi Uyuşmazlıklarında İtiraz/Temyiz Mercilerince İdare Lehine Karar Verilmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/13 Kıymet Bazlı Gözetim Uygulamalarında İstisnai Kıymet
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/12 Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Taahhüt Kapatma
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/8 BTB Yetki Devri Nedeniyle Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/7 ÖTV Listelerinin Gönderilmesi, Takip Edilmesi, Teminatının Çözümü
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/6 Bedelsiz Araç İthalatı Taleplerinde Araç Kıymeti Hesaplanmalarında Amortisman İndirimi İçin Esas Alınacak Tarih Hususuna İlişkin
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2008/2 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Verilen Adli Para Cezalarının İnfazı ve Taksitlendirilmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/30 Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/25 Banka Tahsilat Sistemi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/24 Sigara, Yaprak Sigara, Puro, Sigarillo Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/15 2000/34, 2000/36, 2001/26, 2001/36 ve 2004/5 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/12 Fazla Mesai
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/11 Para Cezalarının Dağıtımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/9 Birinci ve İkinci Tahlile Karşı Tahlil Yaptırma
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/6 Diplomatik İndirim Miktarı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/4 Nakliyat Firmalarına İlişkin Gerekli Yetki Belgeleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2007/3 Değerlendirme Kurulları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2006/19 Eşyanın Gümrük Tarifesini Belirleme
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2006/17 Mobil Gümrük Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2006/16 Standart Depo Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2006/8 2005/12 Sayılı Genelge’de Değişiklik
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2006/5 Gemiden Gemiye Eşya Nakli
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/20 Gümrük Kanunu’nun 28/c Maddesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/18 Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşya
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/14 2005/12 sayılı Genelgenin 5.Maddesi Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/13 İkinci Muayene
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/12 4458 Sayılı Kanununun 56/1 inci Maddesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/2 Dahilde İşleme İznine İlişkin Gümrük İdarelerince Tekemmül Ettirilecek İşlemler Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2005/1 Firma Dosyaları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/27 Yolcu Beraberi Sahte/Korsan Eşya
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/25 Firma Dosyalarının Oluşturulması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/18 2001/25 Sayılı Genelge’de Değişiklik
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/13 Bilgisayarlı Gümrük İdareleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/10 İthalatın Finansmanında Kullanılan Kredilerin KDV Matrahına Dahil Edilip Edilmemesi Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/8 Hasarlı Kara Nakil Vasıtalarının Kıymetlerinin Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2004/1 BİLGE Sistemine Geçen Gümrük İdareleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2003/23 BİLGE Sistemine Geçen Gümrük İdareleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2003/22 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yer Alan Terimlerin Kullanılması Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2003/20 BİLGE Sistemine Geçen Gümrük İdareleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2003/6 Ticari ve İdari Belge Olarak Kabul Edilecek Belgeler Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/38 “Gümrük Kıymeti” Konusunda Müsteşarlığımız Aleyhine Açılan Davalarda Yapılacak Savunmalar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/37 Teknik Arıza Halinde Yapılacak İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/36 Satınalma Komisyonları ve Banka Komisyonlarının Kıymete Dahil Edilip Edilmeyeceği
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/31 Bilgisayarlı Gümrük İdareleri Listesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/23 16 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 11 ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/22 K.K.D.F.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/18 Türk Müteahhitlik Firmalarının Yurt Dışından Getirdikleri Makine ve Teçhizatın Kıymetinin Tespiti
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/17 E ve F Formları Muhteviyatı Diplomatik Kargolara İlişkin Bilgiler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/16 Yabancıların NATO/SOFA Anlaşması Uyarınca Eşya Getirmeleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/14 Dampinge Karşı Vergi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/10 Garanti Mektuplarının Kabulü Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/8 Gümrük Kanununun 76. Maddesi Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/4 2000/58 Sayılı Genelge’de Değişiklik
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2002/2 Royalti ve Lisans Ücretlerine İlişkin 2000/12 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/52 Nato Personelinin İkinci Araç İthali
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/44 Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İken Satılan Deniz ve Hava Taşıtlarının İhracı Hk.
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/39 Garanti Mektuplarının Teminat Olarak Kabulü Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/38 İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Tespitinde İskontoların Tabi Tutulacağı İşlemler
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/37 Gümrük Müdürlüklerine Yükümlüler Tarafından Verilmek İstenen Dilekçeler Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/34 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Kotaya Tabi Ürünlerin İthal Lisansına İşlenmesi
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/33 Bedelsiz İthal Edilen Araçlara Uygulanacak Navlun Sigorta Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/25 Bedelsiz İthalat Tebliği’nin Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/23 Muhtelif Marka Otomobillere Uygulanacak Diplomatik İndirim Oranları
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/21 Mobil Gümrük Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/20 Dökme Malların İthal ve İhracında Miktar Tespitinin Draft Survey Yöntemi İle Yapılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/15 5/2/2000’den Önce Çıkmış Genelge ve Tasarruflu Yazıların 3/9/2001 Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/14 A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Kontrol İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/5 Posta Gümrük İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2001/4 Gümrük Kanununun 171. Maddesinde Öngörülen “Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Diğer Deniz Ürünleri İçin Tanınan Gümrük Vergisi Muafiyeti” İle İlgili Uygulama Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/57 Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının Tedbir Mahiyetinde İzin Belgelerinin Alınması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/55 NATO İşlemleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/46 GSM Açma ve İşletme
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/45 Antrepolarda Eşya Sayımı
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/42 Geçici Depolama Yerleri ve Antrepolarda Bulunan Eşyaya Haciz Tatbiki
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/35 Stajyerler, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Gümrük Müşavirlerinin Kayıt ve Bildirimleri
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/33 5/2/2000 Tarihinden Önce Çıkarılan Tüm Genelge ve Tasarruflu Yazıların Yürürlükten Kaldırılması
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/21 Yurtdışına Gönderilen Kurye Kaplarında Yer Alması Gerekli Hususlar ve Kurye Kaplarına Uygulanan Esaslar
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/17 Data Kartlarının Otomobil İthalatında Aranıp Aranmamasına İlişkin
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2000/10 Gümrük Vergileri Tahakkuku İzleme Defteri
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2015/1 Gümrüklerde Nakit Kontrolleri
Ekler
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2014/3 Kamu Zararı
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2014/2 İhrakiye Genelgesi
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2013/2 Kamu Zararı Hesabı
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2013/2 Kamu zararı hesabı ve tahsili ile masrafların belirlenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması genelgesi
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2013/1 Yolcu Beraberi Giriş Çıkışlarda Nakit
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2013/1 Muhafaza Memuru Kaşeleri ile ilgili genelge
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2006/2 Kaçakçılıkla Mücadele Genelgesi Kontrolleri genelgesi
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/14 Kıymet Bildirim Formu
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/14 Konteyner ve Liman Takip İşlemleri
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/12 Transit Rejimini Müteakip BİLGE Sisteminde Yapılan İşlemler
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/10 Gözetim ile Görevli Memurların NCTS ve BİLGE Sistemindeki İşlemleri
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/8 Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A.Ş.
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/7 Tek Pencere Sistemi-EPDK
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/6 Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/5 U-Net İşlemlerinin İç Gümreklere Alınması
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/4 Gümrük İşlemlerine Ait Belgelerin Ayıklama ve İmhası
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/2 Gözetim İle Görevli Memurlar
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2014/1 Tek Pencere Sistemi
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/19 Yurtiçi Diğer Masraflar
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/18 Gözetim İle Görevli Memurlar
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/16 Yürürlükten Kaldırılan Genelge
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/13 Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/9 İlaç Hammaddelerinde KDV Oranı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/8 Gümrük Beyannamesinin İptali
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/5 NCTS Sisteminde EORI Numaralarının Kullanılması
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/5 Bilimsel Amaçlı Araştırmalarda Bakanlık Verilerinin Kullandırılması
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/4 Dampinge Karşı Vergide Üretici Firma Kodu’nun Beyanı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/3 Ertelenmiş Kapatma
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/2 Beyannamenin 31 Nolu Alanı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2013/1 Kara Sınır Kapılarında Yapılacak İşlemler
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2012/11 Yabancı Uyruklu Kişilerin Veri Girişi Yapabilmesi
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2012/6 Acil Durum Planı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2012/5 Yükümlülerin Beyannamelerini Sorgulayabilmeleri
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2012/4 Onaylanmış Kişi Statüsü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2012/2 Beyanname Çıktısı Alınması
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2011/14 Havayolu İle Gelen Eşya
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü 2012/1 Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar İle Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak başvurularda Uygulanacak Esaslar ile İlgili 2012/1 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2013/6 Eğitim Kooperatifi Kuruluşunda Yetki Devri
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2013/5 Kooperatif Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemlerinde Yetki Devri
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2013/4 4572 Sayılı Kanun Değişiklik Genelgesi
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2013/3

EK-1 Temsilci İstem Yazısı
EK-2 Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul Toplantısı Öncesi Yapacağı Konuşma Metni
EK-3 Temsilci Görevlendirme Yazısı
EK-4A Temsilci Görevlendirilmesi Bildirim Yazısı
EK-4B Temsilci Görevlendirilmesi Bildirim Yazısı
EK-5 Genel Kurul Toplantı Tutanağı Formatı
EK-6 Bakanlık Temsilcisine Verilecek Form
EK-7 Bakanlık Temsilcisi Raporu

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2013/2 Kooperatif Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemlerinde Yetki Devri
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2011/7 Örnek Anasözleşme Tadilatı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2011/3 Kadın Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi ve Kuruluş İşlemleri
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2011/2 Anasözleşme Değişikliği
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2011/1 Anasözleşme Değişikliği Yetki Devrine İlişkin Genelge
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2010/4 Yapı Kooperatiflerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Devrine İlişkin Genelge
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2010/3 ESKKK Kuruluşunda İstenen Belgelere İlişkin Genelge
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2010/2 ESKKK Kuruluşu
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2010 Yapı Kooperatiflerinin Devri
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2009/4 E-Posta İletişimi ve Sanayi.net Kullanımı Hk.
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2008/3 Kooperatif Ortakları Bilgi Girişine İlişkin Genelge
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/3

EK-1

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/2 2013/3 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapan Genelge
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014/1 Geçici Depolama Yerleri Genelgesi
EK-1 EK-2 EK-3 EK-4
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013/4 Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013/3 Antrepolar
EK-1 EK-2 EK-3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013/2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühürleri
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013/1 Laboratuvar İşlemleri
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012/5 Fikri ve Sinai Haklar Mevzuatına Konu Eşyanın Tasfiyesi
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012/4 Basılı Elektronik Belge Satışı
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012/3 Mühürler
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011/2 Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Araçların Tasfiyesi
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2010/3 Hacizli Mallar
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2008/1 Hacizli Menkul Malların satışı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması ve Yetkili Mercilere İletilmesine Hakkında Genelge
Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014/2 Taşınır Mal Devir İşlemleri
Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014/1 Taşınır Mal Devir İşlemleri
Personel Dairesi Başkanlığı 2014/1 Personel Kimlik Kartları
Personel Dairesi Başkanlığı 2012/5 Ticaret İl Müdürlüklerinin Yapılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Personel Dairesi Başkanlığı 2012/3 Görevden Ayrılış ve Başlayış
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2013/1 Muhafaza Memuru Kaşeleri
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2012/1 Muayene Memuru Kaşeleri
Genelgede Değişiklik
Hukuk Müşavirliği 2013/1 Taşra Teşkilatında Görevli Avukatların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge
Hukuk Müşavirliği 2012/1

Ek-1 Dilekçe Örnekleri
Ek-2 Form örnekleri

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2014/1 Basın ve Yayın Organlarına Bilgi veya Demeç Verme