İthalat Rejimi Kararına Ek

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2015/8042

(İlave gümrük vergisi kararlarının yayım tarihinden önce, yüklemesi yapılmış eşya için İGV tahsil olunmayacağı hk.)

İlave gümrük vergisi ile ilgili İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar kapsamı eşyadan, anılan Kararların yayımı tarihinden önce Türkiyeye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için ilave gümrük vergisi tahsil olunmaz; bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ithalatçıların talep etmesi halinde tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ilgilisine iade olunur.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

26.08.2015, 29457 ( Yürürlükte)