Alıcı – Satıcı İlişkisi

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605/165.99
Konu : Alıcı/Satıcı İlişkisi

GENELGE
(2015/15)

İthal eşyasına ait gümrük kıymetinin unsurlarını içeren ve beyanname ekinde aranan
Kıymet Bildirim Formu, kağıtsız beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde
2014/15 sayılı Genelge ile “Genel Bilgiler” ve “Kalem Bilgileri” olmak üzere BİLGE Sistemi
Detaylı Beyan Modülünde bulunan “Bağlantılar” bölümüne eklenmiştir.
Bununla birlikte, İthal Eşyasına Ait Gümrük Kıymet Bildirim Formunun “Alıcı/Satıcı
İlişkisi” alanında “VAR” veya “YOK” olmak üzere bütün kalemleri kapsayan sadece bir
beyan yapılabilmektedir. Birden fazla kalemi olan ithal eşyalarda alıcının ilişki içinde olduğu
birden fazla satıcının (göndericinin) olması durumunda, birden fazla alıcı-satıcı ilişkisi
durumunun sistemde belirtilmediği tespit edilmiştir.
Bu itibarla, ithalat beyannamelerinde birden fazla satıcının bulunması ve alıcı ile
birden fazla satıcı arasında ilişki bulunması halinde, bu durumun BİLGE Sistemi Detaylı
Beyan programında bulunan Kıymet Bildirim Formunun Genel Bilgiler ekranındaki 7
numaralı alanın “Ayrıntılar” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemal DERELİ
Bakan a.
Müsteşar V.