Solvent ve Baz Yağı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün

24.08.2015 tarihli 610004279 sayılı yazısı (GY 330/2 kapsamı solvent ve baz yağın devri)

Özet:

Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olarak gelen ve Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 maddesi uyarınca Potansiyel Vergi Numarası dahilinde gönderici firma adına tescil edilen antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan eşyanın alıcısının belirlenmesi satış suretiyle devir olduğundan bu kapsamda antrepoya alınan solvent ve baz yağı ile ilgili olarak aynı Yönetmeliğin 333/1 maddesi hükmü dikkate alınacaktır.

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

24.08.2015,  ( Yürürlükte)